Quy trình đăng ký

Step 01:

Đăng ký qua hotline: 0973 866 498 hoặc điền vào form đăng ký.

Step 02:

Tham gia làm bài test đầu vào theo hình thức Online hoặc Offline.

Step 03:

Được tư vấn khoá học và lộ trình học bởi các Tư vấn viên của IELTS Abroad Corner.

Step 04:

Sau khi thanh toán học phí trước ngày khai giảng 2 tuần, học viên được cung cấp đầy đủ các tài liệu học và được hướng dẫn cách tham gia lớp học.