Lịch khai giảng

NGÀY BUỔI GIỜKHÓA HỌCĐĂNG KÝ
18/11/20192,4,67:30 - 9:00 PMIELTS OFFLINE 5.5
11/11/20192,4,65:30 - 7:00 PMIELTS OFFLINE 4.0
11/11/20192,4,69:00 - 10:00 PMIELTS ONLINE 5.5
29/10/20193,5,7
8:00 - 9:00 PMIELTS ONLINE 4.0
15/10/2019 3,5,79:00 - 10:00 PMIELTS ONLINE 5.5
21/10/20192,4,65:30 - 7:00 PM
7:30 - 9:00 PM
IELTS OFFLINE DEMO 6.5
14/10/20192,4,65:30 - 7:00 PM
7:30 - 9:00 PM
IELTS OFFLINE DEMO 5.5
07/10/20192,4,65:30 - 7:00 PM
7:30 - 9:00 PM
IELTS OFFLINE DEMO 4.0
26/8/20192,4,67:30 - 8:00 PMIELTS ONLINE 5.5
19/8/20192,4,69:00 - 10:00 PMIELTS ONLINE 4.0