Doanh nghiệp

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA IELTS ABROAD CORNER VÀ CÁC DOANH NGHIỆP

IELTS Abroad Corner không ngừng tìm kiếm hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp để đem đến nhiều cơ hội học tập và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh cũng như luyện IELTS cho sinh viên Việt Nam.

IELTS ABROAD CORNER – ĐỐI TÁC TIẾNG ANH CỦA TỔ CHỨC AIESEC